Sammen mot antidemokratiske holdninger og hatefulle ytringer

Sammen mot antidemokratiske holdninger og hatefulle ytringer

ARKIVET er sammen med de andre Freds- og menneskerettighetssentrene i Norge på plass under en egen stand på Arendalsuka. Vi arrangerer i fellesskap flere arrangement knyttet til menneskerettigheter og demokrati. Se oversikt over våre fellesprogram i kalenderen i høyre kolonne.