Reiser

Arkivets Venneforening – medlemstur 2017

27. september – 3. oktober går turen til Baltikum. Vi besøker Estland, Latvia og Litauen.

Interesserte kan henvende seg til venneforeningen@stiftelsen-arkivet.no

Les programmet