Mirjam Kristensen

Mirjam Kristensen

Stilling: Biblioteksansvarlig og prosjektmedarbeider
E-post: mk@stiftelsen-arkivet.no
Telefon: 900 245 63

Mirjam har en cand.mag i litteraturvitenskap fra Universitetet i Oslo, som også består av fagene idéhistorie og bibliotek- og informasjonsfag fra Høgskolen i Oslo. Hun har tidligere jobbet både i folke- og skolebibliotek i Oslo, Bergen og Kristiansand. Hun har i tillegg drevet med litteraturformidling og skrevet fem romaner. Mirjam var redaktør for boken "Etter freden. Barn av konsentrasjonsleirfanger forteller" som Stiftelsen Arkivet ga ut i 2009. Mirjam arbeider på Arkivetsom ansvarlig for vårt fagbibliotek. I tillegg er hun tilknyttet ulike prosjekt som EØS-samarbeid og sitter i redaksjonen for Nytt blikk 2016.