Temporære utstillinger

 
Våren 2017 er det to temporære utstillinger som kan besøkes på Stiftelsen Arkivet:
 
 
Temporære utstillinger på utlån: