Forbudte bøker under andre verdenskrig

Forbudte bøker under andre verdenskrig
I denne utstillinga får du se noen av bøkene som ble forbudt under andre verdenskrig, noen som ble beslaglagt av nazistene og som er funnet igjen. Bøkene er fra vår egen boksamling, Kristiansand folkebibliotek samt utlånt fra Nasjonalbiblioteket i Tsjekkia og Det jødiske museet i Praha, Tsjekkia.
 
Fra 1933-1945 forfulgte nazistene mennesker, men de beslagla og konfiskerte også eiendom og eiendeler. I tillegg til dette var det en rekke kulturelle uttrykk som ble forbudt under nazismen. Kunstnere, forfattere, journalister og andre intellektuelle ble forfulgt og verkene
deres sensurert eller forbudt. Bøker ble sensurert, ødelagt, stjålet og beslaglagt av nazistene og store kulturelle verdier kom på avveie. For eksempel ble frimurernes bibliotek i Oslo beslaglagt og sendt til Berlin for studier av frimureriet.Da de allierte begynte sin bombing av Nazi-Tyskland, ble store mengder bøker og andre kulturelle verdier flyttet ut av de store tyske byene og plassert rundt omkring i områder som ikke var så utsatt for bombing, blant annet på slott i Tsjekkoslovakia med landlig beliggenhet. Da krigen var over, befant millioner av bøker seg på avveie og de
allierte satte i gang en stor aksjon for å få bøker og andre verdier tilbake til opprinnelige eiere. Men i dag er det fremdeles bøker som ikke har blitt returnert til den eller der de en gang hørte hjemme. I denne utstillinga får du se noen av disse bøkene og lese mer om denne historien.
 
Utstillingen vises i Stiftelsen Arkivets bibliotek. Utstillingen er åpen daglig fra kl.  09.00 - 15.00. Grupper som ønsker guidet omvisning i utstillingen kan sende en henvendelse til kontakt@stiftelsen-arkivet.no