PROGRAM 7. APRIL - 19. MAI

26. mai 1945: De første tysklandsfangene kommer hjem

De første transportene med tysklandsfanger ankommer jernbanestasjonen i Kristiansand og sendes med busser ut til andre kommuner. I Mandal tas tysklandsfangene i mot som helter. Utover våren og sommeren kommer alle fangene hjemsendt. De fleste kommer via Sverige hvor de har vært internert og fått oppfølging av helsepersonell. Det er sterke gledesscener som utspiller seg, men hjemkomsten gjør savnet og sogen over de som ikke kom hjem desto sterkere. Få dager etter at de første tysklandsfangene kommer hjem starter hjemsendelsen av tyske krigsfanger til Tyskland.

Stiftelsen Arkivet søker ny Økonomi- og administrasjonsleder

Har du høyere utdannelse innenfor økonomi og administrasjon, ønske om å skape større rom for menneskeverd og trives i et kompetent og tverrfaglig miljø? Da kan dette være stillingen for deg. Som ny økonomi- og administrasjonsleder søker vi en person som liker utfordringer og trives i et faglig og kreativt miljø med en arbeidshverdag basert på verdier som menneskeverd, demokrati og fred. Stillingen er tillagt ansvar for budsjett, økonomistyring, administrasjon og administrativt personalansvar med rapportering til direktøren.

Radikal forskning mot terror

Radikalisering er et upresist ord for å beskrive fenomenet mange opplever som en reell, men samtidig veldig diffus og uforutsigbar trussel. Skal en virkelig forstå fenomenet, må en tenke radikalt og sette bindestrek mellom tidligere adskilte begrep og fagfelt. Like viktig som å vite hva en skal lete etter, er hva en ikke skal lete etter. Kjetil Grødum, Ph.D og forskningsleder, Stiftelsen Arkivet:

De var også krigsseilere

Bjørn Tore Rosendahl (red.)

De var også krigsseilere

Utkommer 4. juni. Kan forhåndsbestilles nå.

Den Lille bygda i den store krigen

Kai Erland

Den Lille bygda i den store krigen

Nytt blikk 2014

red. Kvanvig, Kristensen, Ellingsen

Nytt blikk 2014

"Motstandskampen tok ikkje slutt for femti år sidan. Det krevst av oss at vi lar den halde fram, så vi ikkje lar menneskeforakt og rasisme vekse fram i ly av fienden som aldri kapitulerte. Vår eiga likesæle."
Paal-Helge Haugen, 1997

Skolebesøk på Arkivet?

>

Omvisning, undervisning og praktisk info

Motta nyheter direkte i din innboks!

Hva skjer på Arkivet?
aug
28
nov
2
EØS-Workshop

Books discovered once again, Arkivet  

Fangeregister

>

Register over fanger fra og i Agder 1940-45

Fangeregister

Leirene

>

Kart over leirer og fengsler fanger fra Arkivet passerte

Leirene

Krigsseiler- register

>

Register over krigsseilere fra Agder 1939-45

Krigsseiler- register

Krigen på Agder

>

Kart over okkupasjon og motstand på Agder 1940-45

Krigen på Agder